Trissolcus basalis
Parazitoid jaja Nezare (zelene smrdibube)

Trissolcus basalis  je parazitoid reda Hymenoptera različitih štetočina riličara reda Hemiptera. 

Crne je boje i dužine samo 1 mm.

Može se razvijati na jedinkama, insektima iz familije Pentatomidae, ali se najčešće koristi protiv zelene smrdibube, Nezara viridula.

Ovaj parazitoid je prisutan po celom svetu, kao i njegov primarni domaćin. 

Trissolcus basalis  je solitarni patrazitoid jaja smrdibuba.

Ženka parazitoida polaže jedno jaje u svakog domaćina i može parazitirati kompetnu masu Nezara viridula jaja.

Parazitiranje postaje evidento nakon par dana pošto jaja smrdibube postaju siva.

Trissolcus larve se razvijaju u jajima domaćina dok ne dostignu stadijum zrele jedinke.

Svaka ženka parazitoida živi nekoliko nedelja i u tom periodu položi i do 250 jaja.

Na optimalnoj temperaturi od 27°C biološki ciklus Trissolcus se završi za oko 10 dana.

Trissolcus basalis se može aplicirati na različite useve kao što su paradajz, paprika babura, patlidžan i ostalo povrće, kao i na zeljaste biljke uopšte, počev od juna ili na prvu pojavu štetočina na usevima.

Nedeljno ponavljanje aplikacije oko 1 jedinke na kvadratni metar je najbolja strategija da se obezbedi stalno prisustvo ženki parazitoida u periodu Nezara napada.

BASE500 sadrži 500 odraslih jedinki Trissolcus basalis koje se mogu pustiti u blizini useva, poželjno na žarišta.