Trake i feromoni

Hvatanje insekata štetočina u zamke, trake, bilo radi monitoringa ili za masovno hvatanje/ulovljavanje igra važnu ulogu u  integrisanoj kontroli štetočina (IPM).

Upotreba klopki i mamaca obezbeđuje potrebne informacije za donošenje odluka u zaštiti useva.

Klopke i mamci:

– Identifikuju prisustvo i brojnost populacije ciljnih vrsta štetočina,
– Određuju i utvrđuju ekonomske granice i nivoe štete,
– Proveravaju efikasnost metoda kontrole štetočina,
– Redukuju upotrebu insekticida i unapređuju njihovu primenu,
– Masovno izlovljavanje