Propylea quatuordecimpunctata
predator lisne vaši

Bubamara sa 14 pega je mali insekt veoma raširen u Evropi.

Larve i odrasle jedinke se uglavnom proždrljivo hrane raznim vrstama lisnih vaši.  

Za razliku od drugih krupnih koksinelida, Propylea nastanjuje čak i biljke sa niskim stepenom napada lisnom vaši te se iz tog razloga može koristiti za biološku kontrolu i kod slabijeg napada lisnih vaši.

Zatim, kada se kolonije lisne vaši namnože, Propylea brzo umnožava svoju populaciju prateći fluktuacije izvora ishrane.

Fleksibilno ponašanje ovog predatora čini ga pogodnim za ranu ili preventivnu aplikaciju na štićenim usevima, kao što su paprika, patlidžan, dinja, krastavac i drugi, gde prag štete vezane za lisne vaši ne dopušta kurativno uvođenje drugih predatora. 

Lea50 je dostupan u pakovanju sa 25 i 50 odraslih jedinki i aplicira se na oblast zahvaćenu napadom lisnih vaši.