Phytoseiulus persimilis
predator običnog paučinara

Phytoseiulus persimilis je predatorska grinja koja se uspešno koristi širom sveta u kontroli paukove grinje (Tetranychus urticae) na povrtarskim i ukrasnim kulturama, kod zaštićenih useva i na otvorenom, kao što su jagode, paprika, patlidžan, krastavac, tikvice i mnoge druge vrste.

Ženke su svetlo narandžaste boje, kruškastog oblika tela, veoma su pokretne i nešto veće od svog plena.

Phytoseiulus persimilis karakteriše velika sposobnost pretrage.

On se brzo kreće, čak i po mreži paukove grinje, i može da pretražuje velike površine.

I mlade i odrasle jedinke su predatori.

Razvoj P. persimilis na 20 oC traje manje od 10 dana, dok je pod istim uslovima štetočini potrebno skoro 18 dana da dospe u odraslu fazu.

FitoPAK je dostupan u bocama sa 2,000 i 10,000 jedinki, u vermikulitu ili piljevini.

Preporučuje se da program aplikacije započne vrlo rano, kada se otkriju prvi znaci zaraze, puštanjem ukupno 5-6 pa sve do 20-25 predatora po kvadratnom metru, u različito vreme.

Takođe, veoma je važno da se proizvod distribuira ravnomerno po površini koja se štiti, sa akcentom na žarišta.