Orius majusculus
predator tripsa

Orius majusculus je predator tripsa karakterističnog izduženog oblika po kome se razlikuje od ostalih Orius vrsta.

On nastanjuje cveće i listove i zato se koristi na usevima, kao što su krastavac, patlidžan i drugi, koje kolonizuju tripsi i oštećuju ne samo cvetove već i listove.

Pogodan je za puštanje, aplikaciju, od proleća pa nadalje.

ORIUS M je dostupan u bocama sa 500 ili 1.000 jedinki, a doza je 2 do 3 jedinke po m2.