Orius laevigatus
predator tripsa

Orius laevigatus je predator cvetnih buba koji je u širokoj upotrebi za kontrolu Frankliniella occidentalis na raznim kulturama i u raznim klimama.

Koristi se u povrtarstvu, i u zatvorenim i u otvorenim uslovima, a posebno za papriku, patlidžan i neke ukrasne kulture.

Odrasle jedinke, dugačke oko 3 mm, crnkaste boje, veoma su mobilne i proždrljive.

Mlade jedinke su narandžasto-braon boje, bez krila, a ipak mobilni i veoma aktivni predatori.

Pri temperaturi od oko 25 °C, razvoj od jaja do odrasle jedinke traje par nedelja.

U svim fazama ovaj predator se aktivno hrani tripsima ali se hrani i drugim štetočinama, kao što su grinje, lisne vaši, jaja moljaca itd., kao i polenom.

Kao i njegov plen, Orius laevigatus takođe radije ostaje na cveću, posebno ako je ono bogato polenom.

LeviPAK je dostupan u bocama sa 500, 1,000 ili 2,000 jedinki.

Preporučuje se više aplikacija sa ukupno 1-4 po kvadratnom metru.