Nesidiocoris tenuis
predator bele leptiraste vaši i paradajzovog moljca (Tuta absoluta)

Ovo je uobičajen predator Mediteranskog područja, posebno u oblastima Južne Evrope, koji se često sreće na biljkama iz porodice Solanaceae.

Odrasle jedinke su zelene boje i imaju krila.

Larve su bez krila i imaju crvene oči.

I larve i odrasle jedinke imaju tamne tačke.

Koristi se za biološku kontrolu bele leptiraste vaši i moljca paradajza (Tuta apsoluta), ali se hrani i drugim plenom, kao što su lisna vaš, paukova grinja, jaja leptira itd.

Njegov generalistički pristup ishrani, opravdava preventivnu aplikaciju, puštanje, i uspostavljanje zaštite useva nakon 30-40 dana.

Njegov biološki ciklus je 21 dan na 25 oC.

U zimskim mesecima sa krakim fotoperiodom i niskim temperaturama, njegova aktivnost se smanjuje.

Jaja se ubacuju u tkivo biljke.

Sve faze razvoja N. tenuis, odraslih i nezrelih jedinki, su predatori.

Nalaze se u lišću biljaka, često u mladom lišću.

To je zoofitofagni insekt, što znači da on buši biljku, mada se ne razvija niti razmnožava na biljnoj dijeti.

Kod čeri paradajza, može uzrokovati gubitak cveta.

U veoma gustoj populaciji može naneti štetu plodu paradajza. 

Iz tog razloga je neohodno pratiti razvoj njegove populacije.

NesiPAK 500 je dostupan u bocama sa 500 odraslih jedinki i preporučuje se aplikacija vrlo rano na početku cvetanja, čak i u odsustvu očigledne infekcije štetočinom dozama od 0,5-1 jedinke / m2.