Mikorize

Mikorize su simbiotske zajednice gljiva i biljaka. Gljiva naseljava koren i koristi ugljene hidrate koje proizvodi biljka a za uzvrat povećava kapacitet biljke da apsorbuje vodu i mineralne materije. Kada uspostave simbiozu sa korenom, hife gljive se ponašaju slično korenovim dlačicama. S obzirom da je njihov razvoj 10 do 100 puta intenzivniji, povećava se kvalitativno

i kvantitativno iskorišćenje zemljišta što pogoduje razvoju i zdravlju biljke.

Prednosti mikorize:

  • povećana apsorptivna površina do 1000 puta
  • povećana otpornost na stres izazvan vodom i sušom
  • ubrzani rast biljke
  • povećanje prinosa
  • bolji kvalitet proizvoda
  • povećano usvajanje N, P, K i mikrohraniva
  • bolje zdravstveno stanje biljke