Macrolophus pygmaeus
predator bele leptiraste vaši i paradajzovog moljca (Tuta absoluta)

Macrolophus pygmaeus je predator iz porodice Miridae, široko rasprostranjen u Mediteranskom basenu i često se nalazi u biljkama iz porodice Solanaceae.

Stoga se mogu dobro razvijati na paradajzu, plavom patridžanu, ali i na paprici i nekim ukrasnim kulturama.

Macrolophus pygmaeus se hrane belim leptirastim vašima kao što su Trialeurodes i Bemisia i leptiricama kao što je paradajzov moljac (Tuta apsoluta).

Odrasle jedinke su svetlo zelene sa crnim prvim segmentom antene, dok su u mlađim fazama razvoja potpuno zelene sa karakterističnim crvenim očima. 

Razvoj od jaja do odrasle jedinke traje manje od mesec dana na 25 °C, ali duže na nižim temperaturama, recimo na 15 °C razvoj traje duže od 90 dana.

I mlade i odrasle jedinke su veoma mobilni i aktivni predatori a mogu se hraniti i drugim vrstama kao što su lisne vaši, grinje, larve agromizida i jaja lepidoptera.

Macrolophus pygmaeus se uglavnom koristi u programima biološke kontrole belih leptirastih vaši i Tuta apsoluta (paradajzovog moljca) kod paradajza i patlidžana.

MiriPAK je dostupan u pakovanju sa 250 ili 500 odraslih jedinki koje se puštaju na kulturu na početku cvetanja u količinama 1 do 4 jedinke/m2.