HITOSAN BIOREND

Inicijator mehanizma samoodbrane biljaka.

Hitosan je organski polimer koji se dobija iz hitina, komponente skeleta insekata i ljuskara kao i zidova ćelija algi.

Tokom evolucije biljke su naučile da prepoznaju prisustvo ovih supstanci razvijajući alarmne receptore, koji kada se aktiviraju iniciraju seriju intenzivnih odbrambenih reakcija.

Iz ovog razloga je hitosan oduvek bio korišćen u poljoprivredi.

Sada je Evropska unija regulisala njegovo korišćenje i uvrstila hitosan u osnovne supstance u zaštiti useva.  

NAČIN DELOVANJA

Hitosan inicira kod biljaka imunološku reakciju koja ih ojačava i čini snažnijim na moguće buduće napade patogena.

Efekat se ostvaruje stimulacijom mehanizma indukovane odbrane koji obezbeđuje fizičku zaštitu debljanjem tkiva i ćelijskih zidova radi blokiranja prodora i širenja patogena.

Hitosan takođe stimuliše i biohemijsku zaštitu proizvodnjom supstanci sa antifungicidnim i antimikrobnim delovanjem kao što su fitoaleksini i hidrolitički enzimi.

Ove brze i intenzivne reakcije su efikasne u prevenciji pojave i razvoja bolesti.

Изгледа да не можемо да пронађемо оно што сте тражили. Можда ће претраживање помоћи.