Exochomus quadripustulatus
predator za štitaste vaši i obične vaši

Exochomus quadripustulatus je mala bubamara, dužine 3-5 mm koja živi u Evropi.

Odrasle jedinke su crne sa 4 tipične  tačkice, prednje dve su u obliku zapete.

Larve su sivo-ljubičaste boje sa jasnim uzdužnim prugama, i vrlo su efikasni predatori kao i odrasle jedinke. 

Mada je njena ishrana raznovrsna, smatra se prvenstveno predatorom štitaste i lisne vaši.

Poznato je da se hrani raznim vrstama mekih štitastih vaši (iz familije Coccidae npr. Pulvinaria, Saissetia, Ceroplastes, Sphaerolecanium, Coccus), štitastim vašima iz porodice Kermesidae, pa čak i brašnastim vašima iz porodice Pseudococcidae family.

Exochomus se često sreće na borovima i hrani se Toumeyella parvicornis, ljuskom borove kornjače.

Može se koristiti za kontrolu lisnih vaši na ukrasnim biljkama i u voćnjacima, a posebno protiv brašnastastih lisnih vaši ili štetočina četinara iz porodice Adelgidae.

Exochomus napada uglavnom mlade nimfe svog plena, ali i jedinke u odraslim stadijumima.

Životni ciklus im je oko 35 dana.

Ovaj predator je aktivan od kasne zime do jeseni, a najviše u rano leto.

Zimuje u trulom lišću, pukotinama kore drveta i drugim skloništima na drveću u žbunju.

Exochomus je dostupan u ampulama od 20 jedinki (MUX20) i 100 jedinki (MUX100).

Preporučuje se puštanje bubamara na žarištima i u blizini napadnutih mesta.

Kod visokog drveća, treba ih puštati blizu stabla kako bi bubamara lakše pronašla svoj plen.