EPN

Entomopatogene nematode (EPN) su mali organizmi nalik crvima koji žive u tlu i hrane se larvama fitofagnih insekata.

EPN doprinose programima biološke kontrole i smatraju se korisnim organizmima.

Ove vrste koje se koriste u biološkoj kontroli pripadaju rodovima Steinernema i Heterorhabditis koje prodiru u svoje žrtve kroz otvore na telu ili čak i kroz ekzoskelet. 

Kada se nađu u telu, nematode ispuštaju simbiotske bakterije koje se umnožavaju i prouzrokuju smrt domaćina u roku od 24 do 72 sata.

Ubijeni insekti postaju žuto-braon boje, ili crvenkaste, zavisno od vrste.

Aktivnost bakterije transformiše unutrašnjost insekta u substrat idealan za razmnožavanje nematode koja sprovodi jedan ili dva ciklusa reprodukcije.

Kao rezultat, proizvode se hiljade novih infektivnih larvi koje napuštaju truli leš insekta i polaze u potragu za novim domaćinima.

Korisne nematode su veoma efikasne u kontroli nekoliko važnih štetočina iz redova leptira, tvrdokrilaca, dvokrilaca, pravokrilaca itd.

Istovremeno, one su potpuno bezopasne za druge vrste kao i za životinje, pa tako predstavljaju važnu i korisnu grupu sredstava biološke kontrole.

Njihova primena je jednostavna i sprovodi se u tlu.

Nematode se dodaju u vodu koja se zatim sprovodi do tla u blizini biljke koristeći standardnu opremu za navodnjavanje.

EPN se čuvaju u frižiderima na  4-8 oC sve do isteka roka upotrebe koji je naznačen na pakovanju.