Encarsia formosa
parazitoid bele leptiraste vaši

Encarsia formosa, parazitoid bele leptiraste vaši je jedan od prvih prirodnih neprijatelja koji se koriste u biološkoj kontroli.

On se uglavnom aplicira radi kontrole Trialeurodes vaporariorum kod povrtarskih i ukrasnih kultura ali može da parazitira i Bemisia tabaci.

Odrasla ženka je sitna osa dužine 0,6 mm, crnog i žutog tela.

Polaže jedno jaje u nerazvijenu belu leptirastu vaš, poželjno u trećoj  i četvrtoj fazi razvoja.

Larva se leže i razvija u nerazvijenoj beloj leptirastoj vaši i na kraju ubija domaćina.

Odrasli parazitoid izlazi tako što napravi karakterističan ovalni otvor na dorsalnom delu pupariuma domaćina.

Parazitirani pupariumi postaju tamniji nakon 1-2 nedelje: u slučaju T. vaporariorum postaju kompletno crni a u slučaju Bemisia postaju braon boje.

Encarsia formosa ima veliku sposobnost pretrage pa se zato smatra efikasnim sredstvom biološke kontrole u odgovarajućim uslovima (15 °- 30 °C).

Pored toga, ženke se hrane domaćinom; one probijaju i ubijaju veliki broj nerazvijenih jedinki radi ishrane.

EnPAK je dostupan u bocama sa 3,000, 5,000 i 15,000 jedinki parazitiranih lutki iz kojih izlaze odrasle Encarsia jedinke, sa materijalom za aplikaciju, disperziju.

Obično je potrebno, sa prvom pojavom bele leptiraste vaši, sedmično puštanje 2-4 jedinke / m2, sve do ukupnog broja od 15-25 jedinki po m2.