Diglyphus isaea
parazitoid lisnih minera

Diglyphus isaea je sitna parazitoidna osa tipična za Mediteranski basen.

Dovodi se u vezu sa Liriomyza spp. i smatra se jednim od najefikasnijih prirodnih neprijatelja lisnih minera kod nekoliko kultura, a posebno paradajza, patlidžana, ukrasnih kultura i useva na otvorenom (zelena salata i celer).

Odrasla jedinka je dugačka 1,5-2 mm, izduženog tela i kratkim antenama.

Veoma brzo zahvata kulturu i poseduje sposobnost preživljavanja u teškim uslovima.

Ženka parazitoida prvo ubada larvu lisnog minera i parališe je pre nego što položi jaje pored tela domaćina.

Larva parazitoida se hrani larvom lisnog minera, i kad završi svoj razvoj, pravi lutkinu komoru u minama, tj.kanalima. 

Novi odrasli parazitoid izlazi kroz kružni otvor napravljen u tkivu lista.

DiglyPAK250 je dostupan u bocama sa 250 odraslih jedinki i preporučuju se dodatne aplikacije u minimalnim dozama od 0,5-2 jedinke po metru kvadratnom.