Delphastus catalinae
predator belih leptirastih vaši

Delphastus catalinae je sitna bubamara predator belih leptirastih vaši, poreklom sa Američkog kontinenta ali odskora rasprostranjen u Evropi.

Veoma proždrljiv kao i ostale bubamare, može se hraniti svim stadijumima razvoja belih leptirastih vaši, posebno jajima i larvama, ali i odraslim jedinkama.

Ovaj predator preferira tople ili umerene oblasti za svoje formiranje.

On se može koristiti za kontrolu različitih vrsta bele leptiraste vaši kod povrća i ukrasnih biljaka, ali i na zasadima citrusa i drugog voća.

Pored plasteničkih belih leptirastih vaši Trialeurodes i Bemisia, može se koristiti i za kontrolu Aleurocanthus spiniferus i Dialeurodes citri.

Delphastus250 je dostupan u pakovanju sa 250 odraslih bubamara i treba ih aplicirani na žarištima.

Doza je 1-4 / m2, sa ponavljanjem na 1-2 nedelje, po potrebi.