Cryptolaemus montrouzieri
predator brašnaste vaši

Cryptolaemus montrouzieri je predator, iz porodice Coccinellidae, brašnaste vaši.

Koristi se decenijama širom sveta u programima integralne zaštite useva kao što su citrusi, vinova loza, voće, ukrasno bilje i urbane zelene površine. 

Odrasle jedinke su 5-6 mm dužine, gotovo crne boje na dorsalnoj strani, dok je ostatak tela braon-narandžaste boje.

Stadijumi larve dosežu 15 mm i pokriveni su belim voskom u obliku “pahuljica” nepravilnog oblika.

Odrasle jedinke mogu da žive i više od dva meseca, a ženke u optimalnim uslovima (oko 25 °C) mogu da polože i do 120 jaja.

Jaja se polažu u žarište brašnastih vaši, najčešće u brašnastoj prevlaci, što omogućava novoizleglim larvama da lako pronađu hranu.

Postoje 4 larvena stadijuma i biološki ciklus od jaja do odrasle jedinke traje oko 35 dana (25 oC).

Cryptolaemus se mora aplicirati na žarišta napada brašnastom vaši kako bi predator brzo otkrio svoj plen. 

I odrasle jedinke i larve su proždrljivi predatori i njihov predatorski kapacitet je visok, te može rezultirati eliminacijom brašnastih vaši.

Samo veoma visoka gustina plena može da stimuliše polaganje jaja i da spreči pronalaženje novog staništa.

CriptoPAK je dostupan u pakovanju od 100 i 500 odraslih jedinki.

Preporučuje se primena Cryptolaemus za umerene i jake napade brašnastim vašima, a posebno za žarišta.

Minimum od prosečno 10-20 odraslih jedinki po biljci je neophodan da se osigura brza kontrola zaraze.