Chrysoperla carnea
predator lisne vaši

Chrysoperla carnea (zlatooka) je u prirodi veoma čest predator lisnih vaši.

Često se koristi za kontrolu lisnih vaši kao što su Macrosiphum spp. i Myzus spp. za papriku, jagode, plavi patlidžan, ukrasne biljke i dr.

Aktivni predatori su samo tri stadijuma razvoja C. carnea sa karakterističnom štipaljkastom vilicom, dok se odrasle jedinke hrane nektarom, mednom rosom i drugim izvorima šećera.

Ženke polažu jaja u blizini kolonija lisnih vaši.

Larve su svetlo braon ili sive boje i počinju lov odmah po izleganju.

Larva u razvoju se može hraniti i sa više od 200 lisnih vaši.

Zlatooka je opšti predator i hrani se grinjama, jajima leptira, resokrilcima, štitastim vašima i malim insektima.

Period razvoja od jaja do odrasle jedinke na temperaturi od oko 25 °C traje oko 3 nedelje, ali je zlatooka veoma adaptibilna.

Čak i ako temperatura padne na vrlo niske vrednosti na par sati, larva može opstati i ponovo započeti hranjenje kada uslovi postanu povoljniji.

CrisoPAK sadrži larve drugog stadijuma razvoja pomešane sa odgovarajućim nosačem.

Larve se moraju puštati u više navrata, sa akcentom na žarišta.

Preporučuje se doza od 10-30 ili više larvi po m2.