Aphidoletes aphidimyza
predator lisne vaši

Aphidoletes aphidimyza je muva iz porodice Cecidomydae koja se u fazi larve ponaša predatorski, posebno prema lisnim vašima brojnih vrsta. 

Novoizlegle odrasle jedinke se pare na raznim lokacijama, uključujući i paukove mreže, na kojima su zaštićene od predatora i mogu se lako kretati zahvaljujući svojim dugim nogama.

Stoga, kolonije lisnih vaši privlače ženke gde one polažu jedno ili više jaja u zavisnosti od gustine lisnih vaši.

Larve su narandžaste boje, crvolike i ne preterano mobilne, ali sposobne da ubijaju okolne kolonije lisne vaši.

Često, A. aphidimyza larve ubijaju više lisnih vaši nego što im je potrebno za ishranu.

Padaju na tlo da se učaure pokrivajući se zemljom.

Aphidoletes se mora aplicirati blagovremeno ili čim se prvi put otkrije kolonija lisne vaši.

Može se aplicirati u kombinaciji sa Aphidius parazitoidima.

Ova mušica voli umerene temperature, pa je stoga pogodna za periode sa temperaturom od najmanje 15 °C, što je najčešće slučaj sa plastenicima od kasnog proleća do jeseni.

MizaPAK je dostupan u bocama sa 1,000 jedinki, a preporučuje se 2-4 puta ponovna aplikacija na nedelju dana doze od 2 do 4 jedinke po metru kvadratnom.