Aphidius ervi
parizitoid lisnih vaši

Aphidius ervi je uobičajeni parazitoid opnokrilac većih biljnih vaši kao što su Macrosiphum, Aulacorthum, Acyrtosiphon i druge.

Odrasle jedinke su duge 4-5 mm i imaju crnkasto telo sa dugim antenama tipičnim za tu familiju.

Aphidius ervi je solitarni parazitoid i svoj razvoj završava u jednoj lisnoj vaši domaćinu.

Odrasle ženke imaju visoku sposobnost pretrage kolonija lisnih vaši i polažu svoja jaja u lisne vaši brzim pokretima abdomena.

Parazitirane lisne vaši ne umiru odmah ali prestaju da se hrane i razmnožavaju pošto bivaju polako izjedane iznutra.

Na kraju, parazitirana lisna vaš se polako nadima i dobija karakterističan izgled braon “mumije”. 

ErviPAK250 sadrži 250 mumija ili tek izleglih odraslih jedinki i koristi se za biološku zaštitu povrća i cveća.

Aplikacija, puštanje se mora obaviti blagovremeno i više puta, od prve pojave lisnih vaši ili čak i od trenutka kada se predvidi početak napada lisnim vašima.