Aphidius colemani
parizitoid lisnih vaši

aphidius colemani

Aphidius colemani je važan parazitoid koji se koristi za biološku kontrolu raznih vrsta lisne vaši, uključujući Aphis i Myzus, kod poljoprivrednih i ukrasnih kultura.

Odrasle jedinke su 2-3 mm dužine, tamnog tela sa antenama.

Životni ciklus od jaja do odrasle jedinke traje 2 nedelje na 16- 22 oC ali kada temperatura poraste iznad 28-32 oC aktivnost drastično opada.

Ženke demonstriraju dobru sposobnost potrage.

Često pretražuju štetočinama omiljene lokacije i kada se identifikuje jedinka lisne vaši polažu jedno jaje u domaćina.

Ovo je osa samac i razvija se u telu domaćina.

Parazitirana lisna vaš ne ugine odmah već prestaje da se hrani i razmnožava.

Parazitoid se hrani unutrašnjim delovima lisne vaši u toku svog razvoja pa se lisna vaš naduje, postaje braonkasta i transformiše se u “mumiju”.

Rana primena Aphidius colemani serijom aplikacija minimalih doza, počev od perioda u kojem se očekuje prva invazija lisne vaši, ugrožava razvoj lisne vaši čak i u najnepovoljnijim uslovima.

Preporučuje se neka vrsta preventivne aplikacije kada je teško predvideti pojavu prvih kolonija lisne vaši.

AphidiPAK sadrži mumije ili tek izlegle odrasle jedinke i dostupan je u bocama sa 500, 5,000 i 10,000 jedinki.

Kada se ustanovi žarište, primeniti dozu od  0,5-2 jedinke po metru kvadratnom.