Aphelinus abdominalis
parizitoid lisnih vaši

aphelinus abdominalis

Aphelinus abdominalis (Hymenoptera Aphelinidae) je parazitoid koji se koristi za biološku kontrolu raznih vrsta lisnih vaši, uglavnom Macrosiphum i Aulacorthum kod hortikultura i cveća.

Odrasle jedinke su par milimetara dugačke, imaju žuto telo sa crnom glavom i grudnim košem.

Kratkim antenama se razlikuju od poznatijeg parazitoida iz grupe brakonida.

Aphelinus abdominalis polaže svoja jaja u telo lisnih vaši kortisteći legalicu. 

Kod ovih vrsta, parazitacija ne prouzrokuje nabreknutost domaćina, tj. napadnute lisne vaši.

Mumija zadržava prvobitni oblik lisne vaši, ali postaje crna na kraju razvoja Aphelinus.

Uz parazitaciju, aktivnost ishrane domaćina doprinosi uspešnoj biološkoj kontroli opasnih vrsta lisnih vaši. 

Aphelinus250 je dostupan u bocama sa 250 mumija ili mladih jedinki. 

Aplikaciju treba sprovesti rano i sa ponavljanjima dozama od 0,2-5 jedinke / m2.