Anthocoris nemoralis
predator obične kruškine buve

Anthocoris nemoralis je jedan od najrasprostranjenijih i najefikasnijih prirodnih neprijatelja Cacopsylla pyri, obične kruškine buve, u Evropi.

To je polifagni predator koji se, pored zasada kruške sreće kod brojnih useva i divljih biljaka.

Kao odrasla jedinka on prezimljuje u pukotinama drveta, stablima ili suvom lišću.

U proleće, kada temperature pređu 10 °C, ženka počinje da polaže jaja na prvu zelenu vegetaciju (lišće ili pupoljke).

Jaja se polažu u tkivo ispod epidermisa.

Prvi mladi počinju da se razvijaju hraneći se malim insektima (jajima i mladim jedinkama).

Postoji 5 razvojnih stadijuma do faze odrasle jedinke i tri generacije godišnje.

One mogu da preživljavaju i hraneći se drugim štetočinama kao što su lisne vaši, leptirice, grinje itd.

Anthocoris nemoralis je čest i aktivni predator drugih vrsta psila (buva), kao što su Glycaspis brimblecombei, Acizzia jamatonica, Psylla buxi i Trioza alacris i druge.

AnthoPAK je dostupan u bocama od 500 jedinki sa materijalom za aplikaciju.

Preporučuje se doza od 2,000-3,000 odraslih jedinki po hektaru, na 5-6 lokacija po hektaru da se obezbedi dobra pokrivenost.

Anthocoris nemoralis je veoma pokretan i aktivan leteći predator koji se aplicira 2-3 puta u rano proleće.

Svrha programa aplikacije je da se unapred obezbedi pojava predatora u voćnjacima pre njihove prirodne pojave, te da se tako ograniči razvoj populacije psila, buva