Anastatus bifasciatus
parazitoid smrdibube

Ova domaća evropska osa parazitira jaja raznih poljoprivrednih i šumskih štetočina, a posebno riličara i leptira. 

Utvrđeno je da često parazitira i da se razvija na egzotičnoj smrdibubi, Halyomorpha halys, koja je poslednjih godina preplavila Evropu.

Stoga se, Anastatus bifasciatus smatra najpogodnijim kandidatom među domaćim vrstama prirodnih neprijatelja za biološku kontrolu braon mramoraste smrdibube (BMSB).

Ženka polaže do 50 jaja i živi do 2 meseca.

Mužjaci, manji po veličini, žive samo nekoliko dana nakon izleganja.

Odrasle ženke se hrane nektarom i mednom rosom, ali i jajima smrdibube (hranjenje domaćinom) što predstavlja relevantan doprinos biološkoj kontroli štetočina.

Anastatus bifasciatus se mora aplicirati kao regionalni program sa ciljem uspostavljanja prirodnog balansa između opasne smrdibube i njenih prirodnih neprijatelja.

Njegova primena je uglavnog usmerena na voćnjake, ali i na povrtarske i ratarske kulture na okolnim agroekološkim površinama.

ALY250 je dostupan u pakovanju sa 250 parazitoida a aplikacija (puštanje) počinje u proleće kada H. halys obnavlja svoju aktivnost, i nastavlja se do kasnog leta.

Preporučuje se doza od 300-400 jedinki/ha sa intervalom aplikacije od 3-4 nedelje.