Anagyrus vladimiri
parazitoid brašnastih vaši

Anagyrus vladimiri (=pseudococci) je parazitoid opnokrilac brašnastih vaši.

Odrasla ženka, dužine oko 2 mm, je rđa braon boje sa sivkastim prugama na leđima i karakterističnim belim antenama, velikim i u obliku diska.

Mužjak je manji, crne boje sa standardnim antenama i puno čekinja.

Anagyrus pseudococci je tipična vrsta Mediteranskog područja koja je aktivna od proleća do jeseni.

Njen biološki ciklus je oko 3-4 nedelje i donese nekoliko generacija godišnje.

Koristi se u programima biokontrole vinograda, zasada citrusa, ukrasnih biljaka kao i u plastenicima za zaštitu od Planococcus vitis i P. citri, P. ficus, P. comstocki i drugih brašnastih vaši.

Ženke polažu jaja u brašnaste vaši drugog i trećeg stepena razvoja, ali i u odrasle ženke brašnaste vaši.

Njihova sposobnost pretrage je veoma visoka čak i kod niskog stepena napada.

Stoga se mogu koristiti na otvorenim poljima ranim puštanjem od Aprila – Maja meseca.

Anagyrus250 sadrži 250 odraslih parazitoida koji se mogu jednostavno pustiti u blizini biljaka radi bržeg dejstva a bez rizika od mrava.

Doza je 2,000 do 3,000 jedinki po hektaru.

U slučaju već evidentnog napada brašnastom vaši, ovaj parazitoid se može na žarištima kombinovati sa proždrljivim predatorom Cryptolaemus.