Amblyseius swirskii
predator belih leptirastih vaši

Amblyseius swirskii je grinja iz porodice Phytoseiidae istočnog Mediterana adaptirana na tople klimatske uslove.

Ona je opšti predator koji se hrani sitnim zglavkarima, kao što su jaja i larve tripsa i belih leptirastih vaši, ali se hrani i polenom.

Kao i druge grinje istog roda, koje golim okom izgledaju isto, telo je kruškastog oblika, hijalin bele boje koja se menja u zavisnosti od načina ishrane.

Zahvaljujući svojoj raznovrsnoj ishrani, A. swirskii čak i u odsustvu plena lako se prima na razne useve kao što je paprika, patlidžan, krastavac, tikvica, i to posebno u toplim sezonama.

Biološki ciklus A. swirskii je kratak, oko nedelju dana, a populacija brzo reaguje na dostupnost hrane, polena ili živog plena. 

Uglavnom se koristi u programima biološke kontrole raznih useva protiv bele lisne vaši i tripsa u kombinaciji sa drugim korisnim insektima specifičnog delovanja (Orius laevigatus i Eretmocerus eremicus).

Amblyseius swirskii je dostupan u tubama od 50,000 jedinki (SwirskiPAK) ili kontejnerima sa 250,000 jedinki (SwirskiSAK) sa inertnim materijalom za brzu aplikaciju.

Za progresivnu aplikaciju na useve, dostupan je u kesicama sa 200 i 500 jedinki (SwirskiBAGS).

Preporučuje se aplikacija, puštanje, na početku cvetanja u dozi od 50 to 100 jedinki po m2, u zavisnosti od useva i drugih uslova.