Amblyseius andersoni
predator grinja

Amblyseius andersoni je opšti predator prvenstveno paukovih grinja (Tetranychus, Panonychus, Eotetranychus) ali se hrani i eriofidima (Aculops), sitnim insektima i polenom.

Njegova raznovrsna dijeta ga čini pogodnim za preventivnu aplikaciju, čak i u odsustvu plena i omogućava brzo i stabilno prisustvo na usevima.

To je lokalna evropska vrsta, prisutna u brojnim staništima uključujući i kultivisana, na kojima se njeno prisustvo često umanjuje upotrebom konvencionalnih pesticida.

Koristi se u biološkoj kontroli višegodišnjih biljaka kao što su vinova loza i voćna stabla, ali i hortikulturnih vrsta kao što su paradajz, patlidžan, tikvice i ukrasne biljke.  

Prezimljuje u skloništima na biljkama i postaje aktivan kada temperatura poraste iznad 8-10 °C. U toku tople sezone, aktivan je čak i na temperaturama od 35-40 °C.

Amblyseius andersoni je dostupan u tubama sa 25,000 jedinki (AnderPak), ili kontejnerima sa 125,000 jedinki (AnderSAK) sa odgovarajućim materijalom koji obezbeđuje brzu aplikaciju. 

Za postepenu aplikaciju na useve, dostupne su vrećice (AnderBAGS) koje se kače na useve (250 kesica x 250 grinja).

Preporučuje se rana aplikacija u dozi od 10 ili više predatora/m2, sa ponavljanjima dok se ne dostigne ukupna doza od 30-50 predatora/m2.