Adalia bipunctata
predator lisne vaši

Adalia bipunctata je obična bubamara koja se hrani različitim vrstama lisnih vaši koje se nalaze na drveću, žbunju i zeljastim biljkama. 

Odrasle ženke polažu jaja u malim grupama u blizini kolonija lisnih vaši kako bi novoizlegle larve lakše pronašle hranu.

Razvoj od jaja do odrasle jedinke prolazi kroz četiri larvena stadijuma i traje skoro tri sedmice (20-25 °C).

Jedinke u trećem i četvrtom stadijumu razvoja i odrasle jedinke su najaktivnije i u stanju su da unište i do 100 lisnih vaši dnevno.

Adalia je dostupna u pakovanju od 25 i 100 odraslih jedinki.

Kao i sve bubamare, Adalia zahteva veliku količinu plena za svoj razvoj i reprodukciju pa je stoga pogodna za jak napad i veliku gustinu lisnih vaši.