Feromoni și atractanți

Sunt disponibili atractanți pentru diverse specii de dăunători pentru utilizare în combinație cu capcanele.

Lepidoptera
Anarsia lineatella
Cameraria ohridella
Cossus cossus
Cydalima perspectalis
Dupunchelia flovealis
Eupoecilia ambiguella
Grapholita funebrana
Grapholita molesta
Grapholita pomonella
Helicoverpa armigera
Lobesia botrana
Ostrinia nubilalis
Spodoptera littoralis
Thaumetopoea pityocampa
Tuta absoluta
Zeuzera pyrina

Diptera
Bactrocera oleae