Capcane și feromoni

Capturarea insectelor dăunătoare pentru monitorizare sau capturarea în masă are un rol important în strategiile de gestionare integrată a dăunătorilor. Utilizarea capcanelor și a momelilor furnizează informații pe care se bazează deciziile privind protecția culturilor. Mai exact, printre altele, capcanele și momelile pot:

– identifica prezența și nivelul populației speciilor țintă de dăunători
– stabili sau recunoaște pragurile economice și nivelurile daunelor
– verifica eficiența metodelor de control al dăunătorilor
– reduce tratamentele cu insecticide și îmbunătățesc aplicarea acestora
– face posibilă capturarea în masă.