Phytoseiulus persimilis
tegen de bonenspintmijt

Phytoseiulus persimilis is een roofwants tegen de bestrijding van bonenspintmijt (Tetranychus urticae) in een verscheidenheid van beschermde gewassen en gewassen in open veld zoals aardbei, paprika, aubergine, komkommerachtige en vele andere.

De vrouwtjes met hun typische peervormige lichaam zijn glanzend oranje, erg mobiel en een beetje groter dan een bonenspintmijt. De ontwikkeling van de jonge larven gaat heel snel en bij 20ºC duurt het minder dan 10 dagen terwijl de pest bijna 18 dagen nodig heeft om volwassen te worden in dezelfde omstandigheden. De roofvijand heeft een goed zoekvermogen en loopt snel, vooral wanneer het voedsel beperkt is en zelfs wanneer de overkapping z’n activiteit en loopsnelheid beïnvloedt. De productie komt voort uit een soort van zuidelijk Italië en deze vertoont een goed resultaat zelfs in extreme klimatologische omstandigheden.

P.persimilis is verkrijgbaar in flessen (FitoPAK) in vermiculiet of zaagmeel. Het wordt aanbevolen om het programma van vrijgave vroeg te starten, zodra de eerste tekenen van aantasting ontdekt worden. Op die manier kan er op verschillende momenten een totaal van 5-6 tot 20-25 roofvijanden per m2 geïntroduceerd worden.