Cryptolaemus montrouzieri
tegen de wolluis

Cryptolaemus montrouzieri, een roofkever tegen wolluis wordt gebruikt in de biobestrijding bij citrusbomen en sierplanten.

Het volwassen insect is 5 tot 6 mm, heeft zwarte dekschilden en de rest van het lichaam is bruin-oranje. De larven kunnen 14 mm worden en zijn bedekt met was. Bij een constante temperatuur van 25ºC kunnen vrouwtjes meer dan 60 dagen leven en kunnen ze 120 eieren leggen. Deze worden in de p. citri ovisac gelegd zodat de jonge larven voldoende voedsel vinden na het uitkomen. De ontwikkeling van ei tot volwassen insect neemt ongeveer 35 dagen in beslag bij deze temperatuur. CriptoPAK is verkrijgbaar in flessen met 100 volwassen insecten die bijzondere voeding krijgen om niet uit te hongeren tijdens het vervoer.

De start van het programma van vrijgave hangt af van de weersomstandigheden en de graad van aantasting. Een minimum van 10 à 20 volwassen insecten per plant is noodzakelijk voor een snelle bestrijding. Alleen een hoge concentratie van prooien kan het leggen van eieren stimuleren en verspreiding voorkomen. Daarom is het aan te raden om CriptoPAK vooral te plaatsen in de ‘hot spots’.