Aphidius colemani
tegen de bladluis

Aphidius colemani is een erg belangrijke parasiet voor de biobestrijding van katoenluizen en vooral dan tegen aphis gossypii in de landbouw en voor sommige sierplanten.

Volwassen insecten zijn ongeveer 2 à 3 mm lang met een donkere romp en lange antennes. De levenscyclus van eitje tot volwassen insect duurt ongeveer 2 weken in de juiste klimatologische omstandigheden (tussen 16 en 22ºC). Wanneer de temperatuur boven 28-32ºC gaat, zal de activiteit drastisch verminderen. Het is een solitaire wesp waarvan de ontwikkeling plaatsvindt in het lichaam van de gastheer. Vrouwtjes hebben een goed zoekvermogen en verkennen regelmatig de lievelingsplaatsen van de pest. Een bladluis met parasiet verandert in een bruine ‘mummie’ wanneer de sluipwesp larve zich al voedend van de interne organen, gaat ontwikkelen.

Het hoge niveau van parasitering en de specifiëring maken de AphidiPAK-methode erg interessant in het IPM-programma tegen bladluizen. Poppen en volwassen insecten worden verpakt in een fles voor de verdeling in het gewas. Om een goed evenwicht te bereiken met de pest, worden er in het algemeen verschillende introducties gedaan met 0,5 tot 1 parasiet/m2.

Een soort van “preventieve” werkwijze wordt aangeraden wanneer het te moeilijk is om de eerste aanwezigheid van de katoenluis te bepalen. AphidiPAK kan ook gebruikt worden bij waardplanten.