Amblyseius cucumeris
tegen de trips

Amblyseius cucumeris is een roofmijt die wordt gebruikt in de biobestrijding van verschillende tripssoorten (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci en andere) in de groente- en sierteelt. Deze kleine roofvijand met lichte kleur en peervormige romp kan zich ook zonder prooi in het gewas ontwikkelen als er pollen aanwezig zijn. Een lage vochtigheidsgraad kan de prestaties verminderen. De ontwikkeling kan heel erg snel gaan (1 à 2 weken) wanneer de klimatologische omstandigheden geschikt zijn, vb. temperatuur tussen 18 en 20ºC en een relatieve vochtigheid boven 60%.

A.cucumeris wordt geleverd in flessen (AmblyPAK, AmblySAK) met een verspreidingsstof om een snelle introductie in de omgeving te verzekeren of in zakken (AmblyBAGS) voor een geleidelijke verdeling in het gewas. In de meeste gevallen is een programma voor vrijgave op meerdere manieren nodig om een goede vestiging en ontwikkeling te verzekeren, vooraleer de tripspopulatie zich vermeerdert. De totale aantallen bij vrijgave kunnen verschillen van seizoen tot seizoen en van gewas tot gewas. Er worden 30 à 40 insecten per plant tot 100 à 200 per m2 ingezet.