Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε πληροφορία, στείλτε ένα mail αναφέροντας τα προϊόντα και την περιοχή ενδιαφέροντος.

CBC Bioplanet Soc. agr. s.r.l.

via Maccanone 359 / Via Olivetti 85

47522 Cesena (FC) Italia

e-mail: info@bioplanet.it

Διανομή στην Ελλάδα:

BIOPLANET BALKANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ταγαράδες, 57001 Θεσσαλονίκη

e-mail: balkans@bioplanet.eu