Stratiolaelaps scimitus
Хищник, обитаващ почвата

Stratiolaelaps scimitus, известен още като Hypoaspis miles, е хищен акар, живеещ в почвата. Колонизира горните слоеве на почвата и лови малки членестоноги, но при липса на плячка се храни с органични остатъци. Използва се за биологичен контрол при декоративни и зеленчукови култури, редуцирайки броя на какавидите на трипсове, ларвите и какавидите на сциаридни мухи и други неприятели, обитаващи почвата. Също така се използва широко в разсадниците в субстратите за отглеждане на културите, които често са колонизирани от мухи и други паразитни ларви. Стабилното и прогресивно установяване на хищника е в състояние трайно да държи вредителите в почвата под контрол. Може да се използва и за борба с различни акари, които засягат птици, влечуги, паякообразни или сухоземни ракообразни.

Hypoaspis25K се предлага в епруветки от 25 000 индивида с инертен материал, за да се осигури бързо разпространение. Препоръчва се пускане на 25-50 индивиди/m2.