NemoPAK SF
Steinernema feltiae

Steinernema feltiae е ентомопатогенна нематода, използвана за биологична борба с ларвите на неприятели от разред Diptera (Sciaridae, Phoridae, Agromizidae, Muscidae) и Lepidoptera (Noctuidae, Agrotidae, Cossidae, Sesidae). Този вид се използва рано през пролетта срещу ларвите на Lepidoptera, които зимуват по стволовете на ябълкови и крушови дървета, особено когато температурите са под 15°C.

Тази нематода изчаква в земята появата на гостоприемници, в които след това активно прониква. След като е вътре в гостоприемника, нематодата освобождава симбиотичен микроорганизъм (род Xenorhabdus), който предизвиква смъртта на ларвата в рамките на 24-72 часа. Активността на бактериите създава идеален субстрат за развитието на хиляди нови нематоди, които след това напускат трупа в търсене на нови гостоприемници.

NemopakSF има бързо и ефективно действие. Прилага се в почвата с конвенционално напоително оборудване и е напълно безопасно за хората и растенията.

NemopakSF съдържа ларви на Steinernema feltiae в инертен материал. Използва се основно в зеленчукопроизводството за борба с ларви в саксийни растения, отглеждани в субстрат или оранжерийни култури. Steinernema feltiae е много активен при температури 15-20°C, докато под 8°C и над 30°C губи своята ефективност.

NemopakSF се предлага в опаковки от 50, 250 или 500 милиона ларви от вида Steinernema feltiae в инертен материал. Препоръчва се доза от 150-500 милиона на 1000 m2 в зависимост от вредителя и степента на нападение. ЕПН трябва да се съхраняват в хладилник при температура 4-8oC до изтичане на техния срок на годност, който е посочен на опаковката. 

 

Leave a Comment

Scroll to Top