NemoPAK HB
Heterorhabditis bacteriophora

Heterorhabditis bacteriophora е ентомопатогенна нематода, използвана за биологична борба с ларвите на хоботници (Otiorynchus sp.) и други бръмбари и сухоземни насекоми, в които прониква и убива за няколко дни.

Тези нематоди се движат активно в почвата в търсене на ларви гостоприемници. Heterorhabditis bacteriophora пренася симбиотични бактерии от род Xenorhabdus, които се освобождават, когато нематодата е вътре в гостоприемника. В края на инфекцията гостоприемниците биват убити и хиляди нови ларви на нематоди напускат трупа в търсене на нови гостоприемници. Използването трябва да започне рано срещу млади ларви, които са по-чувствителни към нематоди.

Използването на ентомопатогенни нематоди има бърз и траен ефект в почвата. Приложението е просто, с конвенционално напоително оборудване и е абсолютно безопасно за хората и околната среда. Идеалните температури за по-голяма ефективност са 18-22°C (min 13 – max 30°C).

NemopakHB се предлага в опаковки от 50 или 500 милиона ларви от вида Heterorhabditis bacteriophora в инертен материал. Препоръчва се доза от 150-500 милиона на 1000 m2 в зависимост от вредителя и степента на заразяване. ЕПН трябва да се съхраняват в хладилник при температура 4-8oC до изтичане на техния срок на годност, който е посочен на опаковката. 

Leave a Comment

Scroll to Top