Macrolophus pygmaeus
Хищник по белокрилки и доматен миниращ молец Tuta absoluta

Macrolophus pygmaeus е хищник от семейство Miridae, разпространен в Средиземноморския басейн и често срещан върху растения от семейство Solanaceae. Поради тази причина може да се развие добре върху домати, патладжани, но също така и на пипер и някои декоративни растения. Macrolophus pygmaeus се храни с белокрилки като Trialeurodes и Bemisia и молци като Tuta. Възрастните са светлозелени, като първият сегмент на антената е черен, докато преимагиналните стадии са с обикновен зелен цвят и с характерни червени очи. Развитието от яйце до възрастно продължава по-малко от месец при 25°C, но продължава по-дълго при по-ниски температури, напр. при 15°C отнема повече от 90 дни. 

Както ларвите, така и възрастните са много подвижни и активни хищници и могат да използват и други източници на храна като листни въшки, акари, ларви от семейство Agromizadae и яйца на пеперуди. Macrolophus pygmaeus се използва главно в програми за биоконтрол и борба с белокрилки и Tuta absoluta при домати и патладжани.

MiriPAK се предлага във флакони от 250 или 500 възрастни, които се пускат в реколтата рано, в началото на цъфтежа и при количества от 1 до 4 индивида/m2.