Encarsia formosa
Паразитоид по белокрилки

Encarsia formosa, паразитоид по оранжерийна белокрилка, е един от първите естествени врагове, използвани в биологичната борба. Той се използва главно за контрол на Trialeurodes vaporariorum в зеленчукови и декоративни култури, но също така може да паразитира върху Bemisia tabaci. Възрастната женска е малка оса, дълга 0,6 mm, с черно-жълто тяло. Тя снася яйце в ларви на  белокрилки, за предпочитане в 3-та и 4-та възраст. Ларвата се излюпва и се развива в незрялата белокрилка и в крайна сметка убива своя гостоприемник. Възрастният паразитоид се появява  като прави характерна кръгла дупка на гръбната страна на какавидата на гостоприемника. Паразитираните какавиди стават по-тъмни след около 1-2 седмици: в случая на T. vaporariorum стават напълно черни, а в случая на Bemisia – кафяви. Encarsia formosa има много висока способност за търсене на вредители и по този начин се счита за ефективен агент за биологичен контрол, когато условията са благоприятни (15°-30°C). Освен това женските се хранят като хищници: нараняват и убиват много ларви на гостоприемника, за да се хранят.

EnPAK се предлага в бутилки от 3 000, 5 000 и 15 000 индивида от паразитирани какавиди, от които излизат възрастните на Encarsia, заедно с диспергиращ материал. Обикновено са необходими ежеседмични пускания след първите появи на белокрилки, в доза от 2-4 индивида/m2, до общо 15-25 индивида/m2.