Delphastus catalinae
Хищник по белокрилки

Delphastus catalinae е малък хищник по белокрилки от семейство Coccinellidae, типичен за американския континент, но наскоро установен в Европа. Изискващ много храна като другите видове калинки, той е в състояние да се храни с всички жизнени стадии на белокрилката, за предпочитане яйца и ларви, но може и възрастни. Този хищник предпочита топли или умерени зони, където може да се установи трайно. Може да се използва за борба с различни видове белокрилки по зеленчуци и декоративни растения, но също и в цитрусови и други овощни градини. Освен оранжерийните белокрилки Trialeurodes и Bemisia, той може да контролира броя на Aleurocanthus spiniferus и Dialeurodes citri. 

Delphastus250 се предлага във флакони с 250 възрастни и трябва да бъде пуснат в точките с най-висока плътност на неприятеля. Оптималното количество е от 1-4 бр./m2 на всеки 1-2 седмици.