Aphidius ervi
Паразитоид по листни въшки

Aphidius ervi е често срещан паразитоид по листни въшки от разред Hymenoptera с големи размери като Macrosiphum, Aulacorthum, Acyrtosiphon и др. Възрастните са с дължина 4-5 mm и имат черно тяло с дълги антени, характерни за семейството.

Aphidius ervi е единичен паразитоид и завършва развитието си в един гостоприемник. Възрастните женски имат висока способност за търсене на колонии от листни въшки и снасят яйцата си с бързи движения на корема си в листните въшки. Паразитираните листни въшки не умират веднага, но спират да се хранят и размножават, тъй като бавно биват погълнати отвътре. В крайна сметка паразитираните листни въшки набъбват и придобиват характерния вид на кафява „мумия“.

ErviPAK250 съдържа 250 мумии или новоимагинирали възрастни и се използва за биологична борба при зеленчукови и цветни култури. Освобождаването трябва да се извършва рано с многократни пускания след първата поява на листните въшки или дори от периода, в който се очаква да започне заразяването с листни въшки.