Anastatus bifasciatus
Паразитоид по миризливи дървеници

Тази местна европейска оса паразитира яйцата на различни неприятели по културни и горски видове растения, по-специално от разред Hemiptera и Lepidoptera.

Установено е, че паразитира и се развива върху кафявата мраморна миризлива дървеница, Halyomorpha halys, която наскоро се появи в Европа. Следователно Anastatus bifasciatus се счита за най-добрия естествен враг сред местните видове за биологичен контрол на кафявата мраморна миризлива дървеница.

Всяка женска снася до 50 яйца и живее до 2 месеца. Мъжките са по-малки по размер и живеят само няколко дни.

Възрастните женски се хранят с нектар и медена роса, а също така и с яйца на насекоми (хранене от гостоприемника), като по този начин допринасят за биоконтрола на вредителите.

Anastatus bifasciatus трябва да се разпространява на обширна площ, с цел да се създаде естествен баланс между опасната миризлива дървеница и нейните естествени врагове. Използва се основно в овощни градини, но също така и при зеленчукови и полски култури и в околните агроекологични райони.

ALY250 се предлага във флакони с 250 паразитоида и освобождаването му започва през пролетта, когато H. halys възобновява дейността си и продължава до края на лятото. Препоръчват се дози от 300-400 индивида/ha  при 3-4 седмични пускания в природата.