Amblyseius swirskii
Хищник по белокрилки

Amblyseius swirskii е акар от сем. Phytoseiidae, произхождащ от Източното Средиземноморие и адаптиран към топъл климат. Това е хищник, който се храни с малки членестоноги като яйца и ларви на трипсове и белокрилки, както и с цветен прашец. Подобно на другите хищни акари от същия род, тялото му е с крушовидна форма и бял цвят, който може да се промени в зависимост от храната му.

Благодарение на своята богата диета, A. swirskii може лесно да се установи дори при липса на вредители особено през топлите сезони при различни култури като чушки, патладжан, тиква и др. Биологичният цикъл на A. swirskii е кратък (около седмица) и популационната динамика зависи от наличието на храна – прашец или други насекоми. 

Използва се главно в програми за биологичен контрол при различни култури срещу белокрилки и трипсове в комбинация с други полезни видове с по-тясна специализация (най-вече Orius laevigatus и Eretmocerus eremicus).

Amblyseius swirskii се предлага в епруветки от 50 000 индивида (SwirskiPAK) или контейнери от 250 000 индивида (SwirskiSAK) с инертен материал, за да се осигури бързо колонизиране. За постепенно освобождаване в културата се предлага в сашета от 200 или 500 индивида (SwirskiBAGS). Препоръчва се освобождаване в началото на цъфтеж при норми от 50 до 100 индивида/m2 в зависимост от културата и условията.