КОМПАНИЯТА

Производство на полезни насекоми и акари

Ние сме водеща компания в отглеждането на естествени врагове (насекоми и акари) за биоконтрол на няколко вредителя.

Нашата цел е да разработим интегрирано управление на вредителите (IPM) и биологичен контрол в селското стопанство, като алтернатива на стратегиите за управление на вредителите, базирани, изключително на химическите пестициди.

Нашите продукти се използват главно в защитени култури, но също и в открито поле, овощни градини и ландшафти.

Ние предоставяме техническа поддръжка и персонализираме стратегиите за търговско приложение с нашите продукти при различно състояние на реколтата. Отделяме обширни ресурси на специфични експериментални и демонстративни програми, също така и в сътрудничество с национални и международни изследователски институти.